Certified translator and interpreter for Tagalog

Tungkol sa akin
Nakatapos sa Kadalubhasaan sa Pagtuturo medyor sa Ingles at Tagalog (BSE), 1990. Pag-aaral ng wikang Aleman at pagtungtong sa Colehiyo sa Ekonomiya, Zurich, Switzerland, 1990-1991. Panunungkulan sa GTZ (German Agency for Technical Cooperation) at Embahada ng Pederasyong Republika ng Alemanya sa Maynila, 1992-1994. Nakatapos ng bokasyong pang-bangko sa Sparkasse Essen, 1997. Panunungkulan sa ilang kompanya sa bankong sektor sa Frankfurt. Mula Oktubre 2008 kinikilalang opisyal na tagapag-salin ng wikang Tagalog sa Aleman (translator at interpreter) para sa mga hukuman at notaryo sa pamahalaang sibil ng Hessen.

Sa pribadong lagay sa buhay, ako ay may esposo at ina nang dalawang anak.


Certified Translator and Interpreter for Tagalog · Maria Angelica Villasin-Lau · Kiebitzpfad 18 · D-65933 Frankfurt am Main
Tel: +49-69-391186 · Mobile: +49-152-53170952 · E-Mail: info@tagalog-uebersetzungen.de
© 2009 Tagalog ‹bersetzungen Philippinisch Dolmetscher