Certified translator and interpreter for Tagalog

Pagsalin ng mga opisyal na dokumento mula Tagalog sa Aleman para sa iba't ibang autoridad at layunin gaya ng pagpapakasal, pag-a-apply ng bisa upang magkasama ang pamilya o kaya'y bumisita sa kamag-anak, pag-aampon ng bata mula sa Pilipinas, pag-Ško ng pagkamamamayan sa Alemanya ganun din ang pagsalin ng mga katibayan sa pagtatapos ng kolehiyo at iba pang kurso para sa pag-aaply ng trabaho. Mga halimbawa:
Interpreter sa opisyal na pagbisita sa mga sangay ng pamahalaan


Interpreter sa hukuman at abogado


Ganun din ang pag interpret sa mga pribadong pangangailangan


Certified Translator and Interpreter for Tagalog · Maria Angelica Villasin-Lau · Kiebitzpfad 18 · D-65933 Frankfurt am Main
Tel: +49-69-391186 · Mobile: +49-152-53170952 · E-Mail: info@tagalog-uebersetzungen.de
© 2009 Tagalog ‹bersetzungen Philippinisch Dolmetscher