Certified translator and interpreter for Tagalog

Maaari ninyo akong matawagan mula Lunes hanggang Biyernes nang alas nueve hanggang alas sais nang hapon sa mga sumusonod na numero: 069/391186, 0152/53170952 o kaya sa aking elektronic mail address info@tagalog-uebersetzungen.de


Pormularyo
Gusto nyong tawagan ko kayo? Wala kayong ibang kailangang gawin maliban sa pag-puno ng pormularyo sa ibaba.

Paki-puno ang lahat na blangkong linya.Certified Translator and Interpreter for Tagalog · Maria Angelica Villasin-Lau · Kiebitzpfad 18 · D-65933 Frankfurt am Main
Tel: +49-69-391186 · Mobile: +49-152-53170952 · E-Mail: info@tagalog-uebersetzungen.de
© 2009 Tagalog ‹bersetzungen Philippinisch Dolmetscher