Certified translator and interpreter for Tagalog

M. A. Villasin-Lau Mabuhay at magandang bati!

Binabati ko kayo bilang certified translator at interpreter para sa wikang Pilipino sa aking pahina sa internet. Ibig kong ipahayag sa inyo na ako ay nakalaang tumulong sa inyong pangangailangan sa pagsalin ng mga dokumento mula sa wikang Tagalog sa Aleman kagaya ng katibayan sa pagtatapos sa kolehiyo, katunayan sa pagbabayad ng suporta sa magulang sa Pilipinas na maaaring idulog sa autoridad sa pagsisingil ng buwis at iba pang bagay. Ako ay handa ring mag eskorte sa mga pagtitipun kung saan kinakailangan ang interpreter sa Tagalog-Aleman o Aleman-Tagalog.

Sa pamamagitan ng kabihasaang tinuntunan sa kolehiyo sa Pilipinas ganun din sa bokasyong natapos dito sa Alemanya at mga karanasan sa panunungkulin sa ibat-ibang kompanya ako ay nasa posisyong magsalin nang wasto mula Tagalog sa wikang Aleman gayon din mula Aleman sa wikang Tagalog.

Bilang isang Pilipinang naninirahan dito sa Alemanya nang labinlimang taon, ako ay nakaka-alam ng mga tuntunin sa pagpapakasal, pag-aampon ng bata sa Pilipinas o mga bagay na may kaugnayan sa kagawaran ng suliraning panlabas ganun din sa mga iba pang pangangailangang pribado.

Ikinagagalak ko ang inyong pagbisita sa mga pahinang ito at hwag kayong mag-atubiling tawagan ako.


Certified Translator and Interpreter for Tagalog · Maria Angelica Villasin-Lau · Kiebitzpfad 18 · D-65933 Frankfurt am Main
Tel: +49-69-391186 · Mobile: +49-152-53170952 · E-Mail: info@tagalog-uebersetzungen.de
© 2009 Tagalog ‹bersetzungen Philippinisch Dolmetscher